श्री त्रिमूर्तिधाम बालाजी हनुमान मंदिर

श्री दुर्गाशप्तशती - दुर्गा नामावली

श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र || श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली 

1. ॐ सती

2. साध्वी 

3. भवप्रीता 

4. भवानी

5. भवमोचनी

6. आर्या

 

7. दुर्गा

8. जया

9. आद्या

10. त्रिनेत्रा

11. शूलधारिणी

12. पिनाकधारिणी

13. चित्रा

14. चण्डघण्टा 

15. महातपाः 

16. मनः 

17. बुद्धिः 

18. अहंकारा

19. चित्तरूपा

20. चिता 

21. चितिः 

22. सर्वमन्त्रमयी

23. सत्ता 

24. सत्यानन्दस्वरूपिणी 

25. अनन्ता

26. भाविनी 

27. भाव्या

28. भव्या

29. अभव्या 

30. सदागतिः

31. शाम्भवी 

32. देवमाता

33. चिंता

34. रतनप्रिया

35. सर्वविद्या

36. दक्षकन्या 

37. दक्षयज्ञविनाशिनी 

38. अपर्णा 

39. अनेकवर्णा 

40. पाटला

41. पाटलावती

42. पट्टाम्बरपरीधाना

43. कलमञ्जीररञ्जिनी 

44. अमेयविक्रमा 

45. क्रूरा 

46. सुन्दरी

47. सुरसुन्दरी

48. वनदुर्गा

49. मातङ्गी

50. मतङ्गमुनिपूजिता 

51. ब्राह्मी 

52. माहेश्वरी 

53. ऐन्द्री

54. कौमारी 

55. वैष्णवी 

56. चामुण्डा

57. वाराही 

58. लक्ष्मीः

59. पुरुषाकृतिः 

60. विमला

61. उत्कर्षिणी 

62. ज्ञाना 

63. क्रिया 

64. नित्या 

65. बुद्धिदा 

66. बहुला 

67. बहुलप्रेमा 

68. सर्ववाहनवाहना 

69. निशुम्भशुम्भहननी 

70. महिषासुरमर्दिनि 

71. मधुकैटभहन्त्री

72. चण्डमुण्डविनाशिनी 

73. सर्वासुरविनाशा

74. सर्वदानवघातिनी 

75. सर्वशास्त्रमयी 

76. सत्या 

77. सर्वास्त्रधारिणी 

78. अनेकशस्त्रहस्ता 

79. अनेकास्त्रधारिणी 

80. कुमारी

81. एककन्या 

82. कैशोरी

83. युवती

84. यति

85. अप्रौढ़ा

86. प्रौढ़ा

87. वृद्धमाता 

88. बलप्रदा 

89. महोदरी

90. मुक्तकेशी

91. घोररूपा

92. महाबला

93. अग्निज्वाला 

94. रौद्रमुखी

95. कालरात्रि

96. तपस्विनी 

97. नारायणी

98. भद्रकाली

99. विष्णुमाया

100. जलोदरी

101. शिवदूती

102. कराली

103. अनन्ता

104. परमेश्वरी

105. कात्यायनी

106. सावित्री

107. प्रत्यक्षा

108. ब्रह्मवादिनी


 1. ॐ सती 2. साध्वी 3. भवप्रीता 4. भवानी 5. भवमोचनी 6. आर्या 7. दुर्गा 8. जया 9. आद्या 10. त्रिनेत्रा 11. शूलधारिणी 12. पिनाकधारिणी 13. चित्रा 14. चण्डघण्टा 15. महातपाः 16. मनः 17. बुद्धिः 18. अहंकारा 19. चित्तरूपा 20. चिता 21. चितिः 22. सर्वमन्त्रमयी 23. सत्ताः 24. सत्यानन्दस्वरूपिणी 25. अनन्ता 26. भाविनी 27. भाव्या 28. भव्या 29. अभव्या 30. सदागति 31. शाम्भवी 32. देवमाता 33. चिंता 34. रतनप्रिया 35. सर्वविद्या 36. दक्षकन्या 37. दक्षयज्ञविनाशिनी 38. अपर्णा 39. अनेकवर्णा 40. पाटला 41. पाटलावती 42. पट्टाम्बरपरीधाना 43. कलमञ्जीररञ्जिनी 44. अमेयविक्रमा 45. क्रूरा 46. सुन्दरी 47. सुरसुन्दरी 48. वनदुर्गा 49. मातङ्गी 50. मतङ्गमुनिपूजिता 51. ब्राह्मी 52. माहेश्वरी 53. ऐन्द्री 54. कौमारी 55. वैष्णवी 56. चमुण्डा 57. वाराही 58. लक्ष्मी 59. पुरषाकृति 60. विमला 61. उत्कर्षिणी 62. ज्ञाना 63. क्रिया 64. नित्या 65. बुद्धिदा 66. बहुला 67. बहुलप्रेमा 68. सर्ववाहनवाहना 69. निशुम्भशुम्भहननी 70. महिषासुरमर्दिनि 71. मधुकैटभहन्त्री 72. चण्डमुण्डविनाशिनी 73. सर्वासुरविनाशा 74. सर्वदानवघातिनी 75. सर्वशास्त्रमयी 76. सत्या 77. सर्वास्त्रधारिणी 78. अनेकशस्त्रहस्ता 79. अनेकास्त्रधारिणी 80. कुमारी 81. एककन्या 82. कैशोरी 83. युवती 84. यति 85. अप्रौढा 86. प्रौढा 87. वृद्धमाता 88. बलप्रदा 89. महोदरी 90. मुक्तकेशी 91. घोररूपा 92. महाबला 93. अग्निज्वाला 94. रौद्रमुखी 95. कालरात्रि 96. तपस्विनी 97. नारायणी 98. भद्रकाली 99. विष्णुमाया 100. जलोदरी 101. शिवदूती 102. कराली 103. अनन्ता 104. परमेश्वरी 105. कात्यायनी 106. सावित्री 107. प्रत्यक्षा 108. ब्रह्मवादिनी


 

दुर्गा चालीसा

आगामी मुख्य कार्यक्रम

पर्व:- श्री संस्थापना पर्व (मढ़ावाला)

अक्टूबर
बुधवार
4
श्री सुन्दरकाण्ड सामूहिक पाठ संगव 10 बजे।
श्री पताकारोपण मध्यान 12 बजे।
श्री भण्डारा प्रारम्भ मध्यान 12:30 बजे

पर्व:- श्री हनुमान जयन्ती

अक्टूबर
मंगलवार
17
श्री हनुमान जयंती || श्री धनवंतरी जयन्ती || धनत्रयोदशी || धनतेरस || यम प्रीत्यर्थ दीपदान
17-10-2017
श्री राम चरित्र मानस पाठ प्रारम्भ प्रातः 9 बजे।
18-10-2017
श्री सुन्दरकाण्ड सामूहिक पाठ संगव 10 बजे।
श्री पताकारोपण मध्यान 12 बजे।
मध्यान 12:30 बजे से भण्डारा है।
श्री सहस्त्र दीपदान रात्रि 7 बजे।

मुख्य समाचार

पर्व:- श्री प्रेतराज जयन्ती

03 फरवरी 2017

पर्व श्री प्रेतराज जयन्ती, श्री त्रिमूर्तिधाम में 2 फरवरी को बड़ी हर्षोलास के साथ मनाया गया। 


Download our Android AppDownload our Calendar in PDF for OfflineSubscribe to our Google Calendar for Complete Hindi Samvat CalendarClick here and feel to write us