श्री विष्णु जी के 108 नाम

1. ॐ शान्तिप्रदाय नमः

2. ॐ अच्युत्ताय नमः

3. ॐ अजिताय नमः

4. ॐ अधोक्षजाय नमः

5. ॐ अनन्ताय नमः

6. ॐ अनर्थाय नमः

7. ॐ अभय प्रदाय नमः

8. ॐ अर्थाय नमः

9. ॐ असताय नमः

10. ॐ आदि देवाय नमः

11. ॐ आदित्याय नमः

12. ॐ ऋतुवे नमः

13. ॐ कपिन्द्राय नमः

14. ॐ कपिलाचार्याय नमः

15. ॐ कल्किदेवाय नमः

16. ॐ कालाय नमः

17. ॐ कूर्माय नमः

18. ॐ कृष्ण गोपालाय नमः

19. ॐ केशवाय नमः

20. ॐ क्षितिपतये नमः

21. ॐ गरुड़ध्वजाय नमः

22. ॐ गोपतये नमः

23. ॐ गोबिन्दाय नमः

24. ॐ गोवर्धनाय नमः

25. ॐ चक्रधराय नमः

26. ॐ जनार्दनाय नमः

27. ॐ जितक्रोधाय नमः

28. ॐ ज्योतिरादित्याय नमः

29. ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः

30. ॐ त्रिपदाय नमः

31. ॐ दामोदराय नमः

32. ॐ देवभृदगुरुवे नमः

33. ॐ देवेशाय नमः

34. ॐ दैत्य निकंदनाय नमः

35. ॐ धनेश्वराय नमः

36. ॐ धर्मयूपाय नमः

37. ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः

38. ॐ धर्माय नमः

39. ॐ नारायणाय नमः

40. ॐ नृसिंहाय नमः

41. ॐ पद्मनाभाय नमः

42. ॐ परमेष्ठीने नमः

43. ॐ परशुरामाय नमः

44. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः

45. ॐ पुराण पुरुषाय नमः

46. ॐ पुरुजिताय नमः

47. ॐ पुरुषोत्माय नमः

48. ॐ पुष्कराक्षाय नमः

49. ॐ प्रभवे नमः

50. ॐ प्राणदाय नमः

51. ॐ प्राणाय नमः

52. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः

53. ॐ भक्त वत्सलाय नमः

54. ॐ भगवते नमः

55. ॐ भृगवे नमः

56. ॐ मत्स्याय नमः

57. ॐ मधुसूदनाय नमः

58. ॐ मनोहराय नमः

59. ॐ महाकालाय नमः

60. ॐ महाकोशाय नमः

61. ॐ महादेवाय नमः

62. ॐ महामखाय नमः

63. ॐ महायोगाय नमः

64. ॐ महाश्रृंगाय  नमः

65. ॐ माधवाय नमः

66. ॐ मुकुन्दाय नमः

67. ॐ मेदिनीपतये नमः

68. ॐ रत्नगर्भाय नमः

69. ॐ रामाय नमः

70. ॐ लक्ष्मी प्रियाय नमः

71. ॐ लक्ष्मीपतये नमः

72. ॐ वनमालयै नमः

73. ॐ वराहाय नमः

74. ॐ वामनाय नमः

75. ॐ वायवे नमः

76. ॐ वासुदेवाय नमः

77. ॐ वैश्वानारय नमः

78. ॐ विदारणाय नमः

79. ॐ विधात्रे नमः

80. ॐ विभवे नमः

81. ॐ विरजाय नमः

82. ॐ विरामाय नमः

83. ॐ विश्रामाय नमः

84. ॐ विश्वरूपाय नमः

85. ॐ विष्णवे नमः

86. ॐ वीरबाहुवे नमः

87. ॐ वीराय नमः

88. ॐ वेदांगाय नमः

89. ॐ वैकुंठाय नमः

90. ॐ शान्ताय नमः

91. ॐ श्री धराय नमः

92. ॐ श्री पतये नमः

93. ॐ श्रेष्ठाय नमः

94. ॐ संकर्षणाय नमः

95. ॐ सत्यसंधाय नमः

96. ॐ सत्यस्वरुपाय नमः

97. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः

98. ॐ सुक्ष्माय नमः

99. ॐ सुघोषाय नमः

100. ॐ सुदर्शनाय नमः

101. ॐ सुमुखाय नमः

102. ॐ सुव्रताय नमः

103. ॐ स्थावरस्थाणवे नमः

104. ॐ हरये नमः

105. ॐ अन्नंतशायिने नमः

106. ॐ सर्वात्मने नमः

107. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः

108. ॐ हृषीकेशाय नमः

Download PDF for offline reading श्री गणेश जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading महर्षि भृगुजी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री विष्णुजी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री शंकर जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री महामाया जी के 108 नाम

Download PDF for offline reading श्री हनुमान जी के 108 नाम