पितृ गायत्री मंत्र

Download Offline : Pitr Gaytri Mantra – पितृ गायत्री मंत्र

पितृ गायत्री

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः।

ॐ पितृभ्यो नमः