1. ॐ आदित्याय नमः
 2. ॐ दिवाकराय नमः
 3. ॐ भास्कराय नमः
 4. ॐ प्रभाकराय नमः
 5. ॐ सहस्त्रांशुवे नमः
 6. ॐ त्रैलोक्य लोचनाय नमः
 7. ॐ दिनकराय नमः
 8. ॐ द्वादशात्मकाय नमः
 9. ॐ त्रयोमूर्तये नमः
 10. ॐ सूर्याय नमः
 11. ॐ हरिदश्वाय नमः
 12. ॐ विभावसवे नमः
[sc name=”pdf-download-links”][/sc]