भण्डारे पूरे वर्ष भर

क्रमांकदिनभण्डारा
1.मंगलवार
08-12-2020
श्री भैरव जयंती (श्री भैरवाष्टमी, श्री कालाष्टमी) - श्री भण्डारा
(श्री भण्डारा मध्यान 12:30 बजे से)
2.मंगलवार
29-12-2020
श्री दत्तात्रेय जयंती - श्री भण्डारा, श्री त्रिपुर भैरवी जयंती
(श्री भण्डारा मध्यान 12:30 बजे से)
3.वीरवार
18-02-2021
श्री प्रेतराज जयंती - भण्डारा, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी
(श्री भण्डारा मध्यान 12:30 बजे से)
4.शुक्रवार
12-03-2021
श्री महा शिवरात्रि का भण्डारा
(श्री भण्डारा मध्यान 12:30 बजे से)