भण्डारे पूरे वर्ष भर

क्रमांकदिनभण्डारा
1.वीरवार
18-02-2021
श्री प्रेतराज जयंती - भण्डारा, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी
(श्री भण्डारा मध्यान 12:30 बजे से)
2.शुक्रवार
12-03-2021
श्री महा शिवरात्रि का भण्डारा
(श्री भण्डारा मध्यान 12:30 बजे से)