श्री हनुमान जी के 108 नाम

 1. ॐ अक्षहन्त्रे नमः
 2. ॐ अजराय नमः
 3. ॐ अनघाय नमः
 4. ॐ अनन्तमंगलाय नमः
 5. ॐ अनन्ताय नमः
 6. ॐ अन्जना गर्भसम्भूताय नमः
 7. ॐ अमराय नमः
 8. ॐ अर्थदाय नमः
 9. ॐ अविकाराय नमः
 10. ॐ अष्टमूर्तये नमः
 11. ॐ आञ्ज्नेयाय नमः
 12. ॐ ईश्वराय नमः
 13. ॐ उलूखल मुखाय नमः
 14. ॐ एकादशमुखाय नमः
 15. ॐ कपये नमः
 16. ॐ कपि सेना नायकाय नमः
 17. ॐ कपीशवराय नमः
 18. ॐ कविश्वराय नमः
 19. ॐ काञ्चानाभाय नमः
 20. ॐ कामगतये नमः
 21. ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नमः
 22. ॐ केसरी सुताय नमः
 23. ॐ खण्डलाय नमः
 24. ॐ गिरधराय नमः
 25. ॐ घण्टाकर्णाय नमः
 26. ॐ चिरञ्जीवने नमः
 27. ॐ ज्ञानमूर्तये नमः
 28. ॐ ताराकाय नमः
 29. ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
 30. ॐ दीर्घकायाय नमः
 31. ॐ धर्म प्रदाय नमः
 32. ॐ धर्मपालाय नमः
 33. ॐ धर्मराजाय नमः
 34. ॐ धर्मरूपाय नमः
 35. ॐ धर्माध्यक्षाय नमः
 36. ॐ धर्माय नमः
 37. ॐ धूमकेतवे नमः
 38. ॐ नंदीप्रियाय नमः
 39. ॐ निराकाराय नमः
 40. ॐ निष्कलाय नमः
 41. ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
 42. ॐ पवन नन्दनाय नमः
 43. ॐ पीताम्बराय नमः
 44. ॐ प्रतापवते नमः
 45. ॐ प्रभवे नमः
 46. ॐ प्राज्ञाय नमः
 47. ॐ ब्रह्मणे नमः
 48. ॐ भीमाय नमः
 49. ॐ मंगलाय नमः
 50. ॐ मनोजवाय नमः
 51. ॐ महा तपसे नमः
 52. ॐ महाकायाय नमः
 53. ॐ महाकाल भैरवाय नमः
 54. ॐ महाकालाय नमः
 55. ॐ महाकेतवे नमः
 56. ॐ महाबल पराक्रमाय नमः
 57. ॐ महारथाय नमः
 58. ॐ महारुद्राय नमः
 59. ॐ महावीराय नमः
 60. ॐ महेश्वराय नमः
 61. ॐ मौलिने नमः
 62. ॐ राम भक्ताय नमः
 63. ॐ रामदूताय नमः
 64. ॐ रुद्राय नमः
 65. ॐ लंक विंध्वंस कर्त्रे नमः
 66. ॐ लंकिनी भञ्जनाय नमः
 67. ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः
 68. ॐ लाङ्गूल धराय नमः
 69. ॐ वज्रकायाय नमः
 70. ॐ वानरमुखाय नमः
 71. ॐ विप्ररुपाय नमः
 72. ॐ विभवे नमः
 73. ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
 74. ॐ विभूषणाय नमः
 75. ॐ विरूपाय नमः
 76. ॐ विष्णवे नमः
 77. ॐ विष्णुभक्ताय नमः
 78. ॐ शंकर सुवनाय नमः
 79. ॐ शरभाय नमः
 80. ॐ शर्वाय नमः
 81. ॐ शिवाय नमः
 82. ॐ शूलिने नमः
 83. ॐ श्री प्रदाय नमः
 84. ॐ श्वेताय नमः
 85. ॐ संसार भय नाशनाय नमः
 86. ॐ सत्यकेतवे नमः
 87. ॐ सत्यरूपाय नमः
 88. ॐ सर्व कर्मफल प्रदाय नमः
 89. ॐ सर्व वश्यकराय नमः
 90. ॐ सर्व विघ्नहर्त्रे नमः
 91. ॐ सर्व विद्याप्रदायिने नमः
 92. ॐ सर्व सिद्धिप्रदाय नमः
 93. ॐ सर्वतन्त्र रुपिणे नमः
 94. ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नमः
 95. ॐ सर्वरूपाय नमः
 96. ॐ सर्वरोग हराय नमः
 97. ॐ सर्वविदे नमः
 98. ॐ सर्वेशाय नमः
 99. ॐ सहस्त्रवदनाय नमः
 100. ॐ साकाराय नमः
 101. ॐ सागरोत्कराय नमः
 102. ॐ सार्व भौमाय नमः
 103. ॐ सिद्धिकराय नमः
 104. ॐ सीताशोक निवारणाय नमः
 105. ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
 106. ॐ सुग्रीव सहायकृते नमः
 107. ॐ सुरसुन्दराय नमः
 108. ॐ श्री त्रिमूर्तिधाम वासिने हनुमते नमः
  Download PDF for offline reading श्री गणेश जी के 108 नाम
  Download PDF for offline reading महर्षि भृगुजी के 108 नाम
  Download PDF for offline reading श्री विष्णुजी के 108 नाम
  Download PDF for offline reading श्री शंकर जी के 108 नाम
  Download PDF for offline reading श्री महामाया जी के 108 नाम
  Download PDF for offline reading श्री हनुमान जी के 108 नाम