गायत्री मंत्र- Gyatri Mantra

बीज मंत्र

|| ॐ भूर्भुवः स्वः ||

प्रसिद्ध मंत्र

|| ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।।  

पूर्ण मंत्र

मंत्र के उपयोग

शब्द दर शब्द व्याख्या

मंत्र का इतिहास